Γυαλόχαρτο velcro SELECTFLEX

D225-10 SE-P16 VE10 | Αριθ. παραγγελίας 350.079
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Για τη λείανση υλικών πλήρωσης σε γύψινες κατασκευές, διάτρητος.

Κατάλληλο για

  1. GE 5
  2. GE 5 R + TB-L
  3. GE 7 + MH-O
  4. GE MH 18.0-EC
  5. GCE 6-EC
  6. GCE 6-EC Kit
  7. GCE 6-EC Kit MH-R
  • Διαστάσεις σε mm 225 Ø
  • Κόκκος P 16
  • Μονάδα συσκευασίας 10