Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro

BP-M D75 XFE 7-12 | Αριθ. παραγγελίας 454.141
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Εύκαμπτο πέλμα velcro, 10 mm PU μεσαίας σκληρότητας. Επειδή έχει ειδική βάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με το XFE 7-12 80.

Κατάλληλο για

  1. XFE 7-12 80
  2. XFE 7-12 80 P-Set
  • Διαστάσεις σε mm 75 Ø
  • Μονάδα συσκευασίας 1