Γυαλόχαρτο velcro PURFLEX

80x133 PU-P40 VE50 | Αριθ. παραγγελίας 380.857
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Ιδανικό για την επεξεργασία ξύλου και μετάλλου.

Κατάλληλο για

  1. OSE 2-80 EC
  2. OSE 2-80 EC Set
  • Διαστάσεις σε mm 80 x 133
  • Κόκκος P 40
  • Μονάδα συσκευασίας 50