3 εκδόσεις
ID 1/4 18.0-EC C
Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18,0 V
3 εκδόσεις
IW 1/2 18.0-EC C
Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18,0 V
3 εκδόσεις
IW 3/4 18.0-EC C
Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18,0 V

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου