2 εκδόσεις
ALC 3/360-G/R 10.8
Λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης 360° με λειτουργία δέκτη
RC-ALC 3/360
Δέκτης λέιζερ
ALC 2/1-G/R
Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη
ALC 3/1-G/R
Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου