Νομικές γνωστοποιήσεις

Απαλλακτική ρήτρα και όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στη FLEX και στις ιστοσελίδες μας. Στο κείμενο αυτό, θα βρείτε νομικές πληροφορίες, που αφορούν στην επίσκεψή σας στις εν λόγω ιστοσελίδες. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα επενδύσετε διαβάζοντας τις εν λόγω νομικές γνωστοποιήσεις και, εφόσον συμφωνείτε με όλους τους όρους, για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και/ή κατά τη χρήση τους, αποδέχεστε τους όρους της εταιρείας μας.

1. Περιεχόμενο αρχικής προσφοράς

Η εταιρεία FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των διαθέσιμων σε εσάς πληροφοριών. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αποτελεί μια ακόμα παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες. Οι αξιώσεις ανάληψης ευθύνης έναντι της FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH που σχετίζονται με βλάβες υλικές ή πνευματικές που προκαλούνται λόγω της χρήσης ή της μη χρήσης των αναφερόμενων πληροφοριών ή της χρήσης εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται, εφόσον εκ μέρους της FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH δεν υφίσταται αποδεδειγμένη εκούσια παράλειψη.

Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Η εταιρεία FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH επιφυλάσσεται ρητά όπως τροποποιεί, συμπληρώνει, διαγράφει η αναστέλει προσωρινά ή δια παντός μέρη των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς ειδική ενημέρωση.

2. Παραπομπές και σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι για άλλους παρόχους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους - με ευκρινή σήμάνση - για άλλους διαδικτυακούς παρόχους άλλων εταιρειών.

Αν και υπάρχουν σύνδεσμοι για ιστοσελίδες άλλων παρόχων, εμείς δεν επηρεάζουμε καθόλου το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση και ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, απόλυτα υπεύθυνος είναι πάντα ο εκάστοτε πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης των σελίδων. Οι σελίδες με σύνδεσμο ελέγχθηκαν κατά το χρονικό σημείο της διασύνδεσης για πιθανές παραβάσεις του νόμου και καταφανείς παραβιάσεις. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο κατά το χρονικό σημείο της διασύνδεσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να λάβει χώρα μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων χωρίς σοβαρές ενδείξεις παραβάσεων του νόμου. Κατά τη γνωστοποίηση παραβάσεων του νόμου απομακρύνονται άμεσα οι σύνδεσμοι που σχετίζονται με αυτές.

3. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις παρούσες ιστοσελίδες (σχεδιάγραμμα, κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λπ.) υπόκεινται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση που παραβιάζει τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκάστοτε παρόχου. Αυτό ισχύει ειδικά για την ανατύπωση, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την αποθήκευση, τη διασκευή ή την αναπαραγωγή περιεχομένων σε τράπεζες δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Τα φωτοαντίγραφα και το κατέβασμα ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για την προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Χωρίς τη γραπτή έγκριση της FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH απαγορεέυται η χρήση συνδέσεων σε άλλες ιστοσελίδες.

4. Νομική ενέργεια της παρούσας απαλλακτικής ρήτρας

Η παρούσα απαλλακτική ρήτρα αποτελεί μέρος της διαδικτυακής προσφοράς , η οποία οδήγησε στην παρούσα σελίδα. Εφόσον μέρη ή μεμονωμένοι σχηματισμοί του κειμένου αυτού δεν ανταποκρίνονται, ανταποκρίνονται μερικώς ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη νομική θέση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου συνεχίζουν να διατηρούν το περιεχόμενο και την ισχύ τους.

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου