Προστασία του περιβάλλοντος & βιωσιμότητα στη FLEX

Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Προστασία του περιβάλλοντος & βιωσιμότητα

Το όραμά μας

Κλιματική αλλαγή, ρύπανση του περιβάλλοντος, σπανιότητα των πόρων και ασθένειες λόγω των ρύπων – ως κατασκευαστής επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων έχουμε απόλυτη επίγνωση των πολλαπλών επιδράσεων της παραγωγικής βιομηχανίας στο περιβάλλον. Και φυσικά αναλαμβάνουμε την ευθύνη για όλα αυτά.

Ξεκινάμε φυσικά από την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων. Θεωρούμε άλλωστε τον εαυτό μας ως εταιρεία που πάντα προσδοκεί στο καλύτερο, σκέφτεται με γνώμονα το μέλλον και θέτει τα δικά της μέτρα και σταθμά. Ως εκ τούτου, εδώ και πολλά χρόνια θέτουμε διαρκώς νέους στόχους στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν σταματάμε να έχουμε μόνιμα περισσότερες απαιτήσεις από τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς της αξιακής αλυσίδας είναι ο ανώτερός μας στόχος.

Η συνεισφορά μας

Εξοικονόμηση πόρων

 • Προστασία του περιβάλλοντος & μακροβιότητα στη FLEX

  Προϊόντα

  Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν άψογα για πολλά χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζουμε την ποσότητα παραγωγής και εξοικονομούμε πόρους και προστατεύουμε το περιβάλλον. Κατά την αποστολή, φροντίζουμε ώστε το υλικό συσκευασίας να είναι όσο λιγότερο γίνεται και, στο μέτρο του δυνατού, χρησιμοποιούμε χαρτόνι για τις συσκευασίες.

 • Προστασία του περιβάλλοντος πρώτες ύλες στη FLEX

  Πρώτες ύλες

  Επιλέγουμε με προσοχή τις πρώτες μας ύλες και τις ελέγχουμε ως προς δυνητικούς κινδύνους για το περιβάλλον. Κατά την παραγωγή και τη συσκευασία, χρησιμοποιούμε μόνο πρώτες ύλες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης και τις αξιώσεις μας.

Η διαδρομή μας προς την κατεύθυνση της ουδετερότητας σε σχέση με το περιβάλλον

100% οικολογικό αέριο

 • Αναφορικά στο κλιματικά ουδέτερο οικολογικό αέριο, βρίσκόμαστε στην πρώτη φάση στην κατεύθυνση της ουδετερότητας σε σχέση με το κλίμα.

 • Φυσικά και υποστηρίζουμε με τον τρόπο αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο έργα για την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών CO2.

100% οικολογικό ρεύμα

 • Η χρήση κλιματικά ουδέτερου οικολογικού ρεύματος είναι επίσης ακρογωνιαίος λίθος της προσπάθειάς μας να κρατήσουμε ζωντανό και να προωθήσουμε το όραμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

 • Λόγω της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής ρεύματος εξοικονομούμε περ. 279 t σε εκπομπές CO2 που βλάπτουν το κλίμα.

Αντιδρούμε έντονα στις επικίνδυνες ουσίες

Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit auf der Baustelle

Η ευθύνη για το περιβάλλον και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο εργοτάξιο και στο συνεργείο πάνε για εμάς χέρι-χέρι:

Τα καθαριστικά αέρα είναι η ιδανική λύση για βελτιωμένο μικροκλίμα. Τα καθαριστικά αέρα καταπολεμούν αερολύματα που μεταφέρουν ιούς, βακτήρια, σκόνες και γύρη και μειώνουν κατά πολύ με τον τρόπο αυτό το ρυπαντικό φορτίο μέσα σε κλειστούς χώρους. Τα φίλτρα HEPA H14 συγκρατούν το 99,995 % των ρυπογόνων σωματιδίων.

Εκτός αυτών, η εταιρεία FLEX είναι πρωτοπόρος εδώ και πολλά χρόνια στον σχεδιασμό και τη βελτίωση συστημάτων αναρρόφησης για τα προϊόντα της, έτσι ώστε να συγκρατείται η σκόνη και η λεπτή σκόνη αποτελεσματικά. Το επόμενο έτος θα κυκλοφορήσει η νέα γενιά στην αγορά. Θα είναι έξυπνη, λόγω των αισθητήρων που αναλύουν τις αλλαγές στον αέρα και θα αντιδρούν καταλλήλως με σκοπό να τις εξισορροπήσουν.

Υποδείξεις για απόρριψη

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές και οι συσσωρευτές περιέχουν πολύτιμους πόρους, οι οποίοι μπορουν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου εφόσον απορριφθούν σωστά. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύουμε μαζί το περιβάλλον και τους πόρους του πλανήτη μας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αποτρέπει την εισχώρηση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών από παλιές ηλεκτρικές συσκευές στο οικοσύστημα. Η ορθή απόρριψη παλιών συσκευών και συσσωρευτών προστατεύει τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία όλων μας.

Πληροφορίες για κανονισμό REACH (ΕΚ) αρ. 1907/2006 άρθρο 33

Ο κανονισμός REACH είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξυπηρετεί στην καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό χημικών ουσιών. Για τον σκόπό αυτό, το ECHA (European Chemicals Agency) έχει εκδώσει έναν κατάλογο υποψηφίων, στον οποίο αναφέρονται όλες οι ουσίες που έχουν καταγραφεί.

Ως εταιρεία υποχρεούμεθα όπως πληροφορούμε για όλα τα προϊόντα (ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα), τα οποία περιέχουν περισσότερο από 0,1% κάποιας ουσίας που αναφέρεται στον κατάλογο υποψηφίων ECHA. Σύμφωνα με την υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με άρθρο 33, όλα τα προϊόντα FLEX με συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% των εν λόγω ουσιών αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο.

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου